7 Tipy Vaši obchodní zástupci mohou použít ke zvládnutí křížového prodeje a prodeje

Tipy pro efektivní křížový prodej a prodej

Udržujte to jednoduché

nabídka příliš mnoha produktů nebo služeb najednou se může vymstít tím, že vytvoří zmatek a zředí pozornost zákazníka. Naučte své opakování omezit jejich upselling a cross-selling úsilí pouze několik položek, které poskytují jasný přínos pro zákazníka.

jak pracují s klientem a budují dlouhodobý vztah, přirozeně vznikne více příležitostí k prodeji dalších produktů nebo služeb.

doplňkové možnosti Mapy

Vybavte své prodejce efektivními mapami, které jim pomohou vybrat, jaké služby a produkty nabídnou kterým zákazníkům – na všech úrovních cesty zákazníka. Mapujte doplňkové možnosti analýzou historie nákupů vašich současných klientů a kategorizací podle segmentu zákazníků a zakoupených produktů nebo služeb.

kromě toho by Vaši obchodní zástupci, správci účtů a zástupci zákaznických služeb měli být obeznámeni s vaší nabídkou nebo katalogem produktů.

Naplánujte načasování

prodej a křížový prodej se často odehrává na konci prodejního cyklu, kdy se kupující již zavázali k nákupu. To může být efektivní, ale při komplexním prodeji je často lepší integrovat upselling a cross-selling proces do celého zákaznického zážitku.

v Brooks Group doporučujeme našim klientům položit cestu k trvalému vysokému prodejnímu výkonu pomocí přístupu MISE. Tato strategie nám pomáhá spolupracovat s našimi klienty, abychom zjistili, kde jsou dnes, a vytvořit plán, jak je dostat tam, kde potřebují být.

zeptejte se Sondovacích otázek

efektivní prodej a křížový prodej začíná skutečným pochopením potřeb zákazníka. Naučte své zástupce klást sondovací otázky v celém procesu prodeje, identifikovat správné produkty a služby pro ně, stejně jako správné upselling a cross-prodejní příležitosti.

cílem je navázat dlouhodobý vztah a vybudovat silnou loajalitu zákazníků.

prokázat hodnotu

ukažte svým zástupcům, jak efektivně používat posudky, případové studie a výpočty návratnosti investic k prokázání hodnoty dalších nákupů.

měli by také vytvářet hodnotu tím, že přijmou konzultativní prodejní přístup. Když vaši zástupci informují klienty o produktu, který potřebují, ale ještě o něm nevěděli, stávají se více než“ jen “ prodejcem. Pomáhají v procesu zjišťování nových řešení, která mohou usnadnit život jejich klientů.

nabídka věrnostních výhod

Vytvořte strukturované příležitosti pro zákazníky, aby získali výhody na základě jejich nákupních vzorců. Zákazníci, kteří nakupují více, by měli být odměněni více (pokud to má smysl pro váš prodejní model).

Naučte své zástupce o věrnostních nabídkách, aby je mohli efektivně využít při jejich prodeji a křížovém prodeji.

Follow-Up

často, nejlepší cross-selling a upselling příležitosti vznikají poté, co zákazník již udělal a užil si nákup. Trénujte své zástupce, aby se stali součástí jejich rutiny, aby sledovali stávající zákazníky, aby se ujistili, že jsou šťastní, a navrhli vhodné upsells a cross-sells.

to lze provést prostřednictvím následných e-mailů, telefonních hovorů nebo osobních návštěv.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.