demontáž potrubí Cradle-to-Prison

potrubí cradle-to-prison odkazuje na síť systémů, které od narození a ještě dříve nasměrují mládež-nepřiměřeně nízkopříjmovou mládež barvy – do budoucího uvěznění. Projekt plynovodu z kolébky do vězení Northeastern University je interdisciplinární výzkumnou iniciativou, která identifikuje a podporuje slibné zásahy k demontáži tohoto potrubí. Iniciativa svolává vědce z Northeastern University School of Law; Vysoká škola umění, média a Design; a Vysoká škola sociálních a humanitních věd spolu s neziskovými organizacemi, navrátilci, právníky a dalšími odborníky. Rozdělením disciplinárních sil, holistická analýza přispěvatelů potrubí, a ověření navrhovaných zásahů k jejich demontáži, projekt vytváří zdroje pro obhájce a tvůrce politik, aby změnili zákony, politiky a postupy, které posílají mládež do budoucího uvěznění. Více se dozvíte na webových stránkách projektu, www.cradle2prison.info. prosím e-mail [email protected] pokud se chcete zapojit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.