Náklady na studium shody pro certifikační zkoušku PMP®

PMP® zkouška Tip: náklady na shoduexistují dvě samostatné komponenty v rámci Cost of Quality (COQ) a musíte mít úplné pochopení obou z nich pro projektový management Professional (PMP)® zkoušku. Jedním z nich jsou náklady na neshodu, což jsou peníze (a čas), které budou vynaloženy v důsledku selhání dodávky z vašeho projektu. Druhou jsou náklady na shodu. Toto je číslo, které je určeno jako nezbytné, aby se předešlo těmto selháním.
jsou v něm dvě kategorie. Náklady na prevenci jsou náklady spojené s budováním kvalitního produktu nebo služby, takže jakékoli chyby jsou v rozsahu, který je považován za přijatelný. Ty obvykle zahrnují prvky výcviku a vybavení. Do této kategorie je také zahrnut čas a úsilí potřebné k úplnému zdokumentování procesů a k tomu, aby věci byly správným způsobem.
druhou kategorií v rámci nákladů na shodu jsou náklady na posouzení. Jedná se o náklady spojené s určením úrovně kvality, aby bylo zajištěno, že splňuje požadované normy. Náklady na hodnocení zahrnují věci, jako jsou inspekce a různé typy testování, které jsou poté vyhodnoceny, aby se zajistilo splnění očekávání kvality.

v našem dalším tipu se blíže podíváme na náklady na neshodu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.