Studiekostnader for overensstemmelse med PMP-certificeringseksamen

PMP-eksamen Tip: omkostninger ved overensstemmelseder er to separate komponenter inden for Kvalitetsomkostninger (cost of kvalitet), og du skal have en fuldstændig forståelse af dem begge til din Project Management Professional (PMP) – eksamen. Den ene er omkostningerne ved manglende overensstemmelse, som er de penge (og tid), der vil blive brugt på grund af manglende levering fra dit projekt. Den anden er omkostningerne ved overensstemmelse. Dette er det tal, der er fast besluttet på at være nødvendigt for at undgå disse fejl i første omgang.
der er to kategorier inden for det. Forebyggelsesomkostningerne er dem, der er forbundet med at opbygge et kvalitetsprodukt eller en tjeneste, så eventuelle fejl ligger inden for det interval, der anses for acceptabelt. Disse omfatter normalt elementer af træning og udstyr. Også inkluderet i denne kategori er den tid og kræfter, der kræves for fuldt ud at dokumentere processer og gøre tingene på den rigtige måde.
den anden kategori inden for omkostningerne ved overensstemmelse er vurderingsomkostningerne. Dette er omkostningerne forbundet med at bestemme kvalitetsniveauet for at sikre, at det opfylder de krævede standarder. Vurderingsomkostninger inkluderer ting som inspektioner og forskellige typer test, der derefter evalueres for at sikre, at kvalitetsforventningerne opfyldes.

i vores næste tip vil vi se nærmere på omkostningerne ved manglende overensstemmelse.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.