World Cultures eJournal

avioliitto on yleismaailmallinen sosiaalinen instituutio, jonka kautta aikuinen mies ja aikuinen nainen yleensä osallistuvat aviosuhteeseen ja voivat ylläpitää sitä vastatakseen molemminpuolisiin seksuaalisiin, emotionaalisiin ja aineellisiin tarpeisiinsa koko aviollisen elinkaaren ajan. Asiaa tutkineet kirjallisuudentutkijat ehdottivat, että suurin osa Bangladeshin muslimien ja Santal-yhteisöjen avioliittosuhdetta koskevista tutkimuksista oli kulttuurisidonnaisia. Täyttääkseen tietovajeen tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia ja vertailla aviosuhdetta, mukaan lukien aviosuhteen kehitystä, seksuaalista käyttäytymistä ja Roolisuhdetta muslimien ja Santal-yhteisöjen välillä Bangladeshin maaseudulla. Tätä tutkimusta varten 100 paria (70 paria muslimeille ja 30 paria Santalille) 380 parista valittiin satunnaisesti klusterinäytteenottomenettelyllä Kalnan kylästä, joka sijaitsee Tanore Upazilassa Rajshahin alueella Bangladeshissa. Näin tehdessään syvähaastattelumenetelmä puolirakenteisella kyselylomakkeella: Tarvittavaan tiedonkeruuseen haettiin avoimia ja tiiviitä kysymyksiä. Kerätyt tiedot analysoitiin riippumattomalla otos-t-testillä, jossa verrattiin aviosuhdetta, erityisesti aviosuhteiden kehitystä, aviollista seksuaalista käyttäytymistä ja aviollista roolisuhdetta yhteisöjen parien välillä. Riippumattoman otos – t-testin tulokset osoittivat, että Bangladeshin maaseudulla asuvien yhteisöjen välillä oli merkittäviä eroja naisten avioitumisiässä, seksitiheydessä ja roolisuhteissa. Tutkimuksessa suositellaan, että Bangladeshin kahden etnisen yhteisön parisuhdetta ja avioliittojen säätelyä tulisi tutkia edelleen kulttuurienvälisesti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.