a Colorado Dog Bite ügyvédek megvitatják elleni védelem büntetőjogi és polgári díjak

a bűnügyi védelmi kutya bite ügyvédek tapasztalt elleni védekezés önkormányzati és állami állítások

Coloradans szeretik a kutyák; sok, kutyák hűséges társak, kaland haverok és szeretett családtagjai. Sajnos néha ezek a hűséges barátok reagálnak egy olyan helyzetre, amikor félnek vagy fenyegetnek egy személy vagy egy másik kutya harapásával. Ezért fontos, hogy a Colorado kutyatulajdonosok megértsék államunk kutyaharapási törvényét, és hogyan befolyásolhatja őket abban az esetben, ha háziállatuk megsérül valakit.

az is fontos, hogy abban az esetben, ha kutyája kárt okoz egy személynek, vagy akár egy másik kutyának vagy más állatnak, azonnal konzultáljon egy ügyvéddel Robinson & Henry Denver, Castle Rock vagy Colorado Springs bűnügyi védelmi gyakorlatában. Vegye fel velünk a kapcsolatot a 303-688-0944 telefonszámon, hogy időpontot kérjen most.

Colorado felülvizsgált Statútuma a Kutyaharapásokról

Colorado kutyaharapási statútuma (C. R.S 13-21-124) szigorú felelősségi törvény; a Colorado kutyatulajdonosok számára ez azt jelenti, hogy ha kutyája megharap valakit, akkor felelősségre vonható, még akkor is, ha nem tudta, hogy kutyája veszélyes, agresszív vagy képes a bűncselekményre, és még akkor is, ha megpróbálta visszatartani a kutyát.

e törvény értelmében Ön felelősségre vonható, ha:

 • a kutya megharap valakit, aki abban az időben jogszerűen volt állami vagy magántulajdonban, és
 • ha a harapás súlyos testi sérülést vagy halált okoz.

a statútum a testi sérülést úgy határozza meg, mint “minden olyan fizikai sérülést, amely súlyos véraláfutást, izomszakadást vagy bőrszakadást eredményez, amely professzionális orvosi kezelést igényel, vagy bármilyen fizikai sérülést, amely korrekciós vagy kozmetikai műtétet igényel.”

a súlyos testi sérülést úgy definiálják, mint “olyan sérülést, amely jelentős halálozási kockázattal, súlyos tartós eltorzítással, testi funkció vagy szerv elvesztésével vagy károsodásával, töréssel, töréssel vagy másod – vagy harmadfokú égéssel jár.”

mit tartalmaz és mit nem tartalmaz:

 • ez a törvény csak a kutyaharapásokra vonatkozik; ez nem vonatkozik, ha a kutya ugrott valaki, és felborította őket, de nem harap senkit.
 • szigorúan csak a testi sérülés és a súlyos testi sérülés fogalommeghatározása alá tartozó fizikai sérülésekre vonatkozik. Például a mentális vagy érzelmi szorongást nem fedezik, kivéve, ha a szorongás közvetlenül fizikai sérülésből származik.
 • munkakutyák, mint a rendőrségi vagy katonai kutyák, amikor rendőrtiszti vagy katonai személyzeti feladatokat látnak el; kivételt képeznek azok a kutyák is, amelyek vadászatként dolgoznak, terelés, farm, tanya vagy ragadozó ellenőrző kutya a tulajdonos tulajdonában vagy a tulajdonos ellenőrzése alatt.
 • nem vonatkozik azokra az emberekre, akik jogellenesen tartózkodnak állami vagy magántulajdonban.
 • nem akadályozza meg, hogy gondatlanságból más pereket indítsanak.

lehetséges következmények a kutyatulajdonosok számára

ha kutyája megharapott valakit, és a harapás súlyos sérülést okozott, akkor az a személy, akit a kutyája megharapott, pert indíthat Ön ellen, ami azt eredményezheti, hogy jelentős összeget vagy eutanáziát kell fizetnie társáért. A Colorado állam bűnügyi vádakkal is szembesülhet veszélyes kutya birtoklása miatt.

ha kutyája megharapott valakit, és Per vagy büntetőjogi vád áll szemben, fontos, hogy a lehető leghamarabb beszéljen egy ügyvéddel, hogy megvédje magát és kutyáját. Robinson & Henry bűnügyi védelmi csapata segíthet. Vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy konzultációt kérjen.

Colorado One Bite szabály

Colorado rendelkezik az egy harapás szabályával, amely egy közjogi szabály, amely akkor válik relevánssá, ha egy államnak nincs kutyaharapási törvénye, vagy olyan esetekben, amikor az állam alapszabálya nem alkalmazandó. Az egy harapás szabály lehetővé teszi a kutyatulajdonos számára, hogy feltételezze, hogy kutyája nem veszélyes, amíg a kutya nem bizonyítja az ellenkezőjét.

ennek ellenére Colorado felülvizsgált statútuma a kutyaharapásokról (C. R. S. 13-21-124) azt jelenti, hogy az egy harapás szabály már nem minden esetben érvényes. Ha egy kutyaharapás súlyos testi sérülést okoz, a kutyatulajdonos felelősségre vonható, függetlenül attól, hogy tudta-e, hogy a kutya veszélyes.

bár a szabályt véletlenül az egy harapás szabályának nevezik, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a kutya egy “szabad” harapást kap. Éppen ellenkezőleg, sokféle viselkedés létezik – a harapás mellett -, amelyek felhívják a kutyatulajdonos figyelmét arra, hogy kutyája veszélyes, és kárt okozhat valakinek.

fontos, hogy a coloradói kutyatulajdonosok tisztában legyenek azzal, hogy mely típusú viselkedéseket lehet veszélyesnek minősíteni, beleértve:

 • Lunging, morgás vagy harapós az emberek, akik jönnek közel a kutya a nyilvánosság előtt.
 • Ugrás az emberekre. Ha a kutya nagy és hajlamos a ház vendégeire ugrani, még akkor is, ha a kutya barátságos, óvatosnak kell lennie, és tisztában kell lennie azzal, hogy az ugrás sérülést okozhat.
 • megijeszteni az embereket. Például a kutya gyakran üldözi a futókat vagy a kerékpárosokat, vagy hevesen ugat a kerítés mögül a gyalogosok felé.
 • harci képzés. Ha a kutyát harcra képezték ki, akkor általában feltételezik, hogy a tulajdonos tudta, hogy a kutya veszélyes lehet.
 • a szomszédok panaszkodnak. Ha a szomszédok, vagy mások panaszkodtak, hogy a kutya megharapott vagy megfenyegetett valakit, akkor feltételezhető, hogy tudta, hogy a kutya veszélyes.

Colorado kutyaharapás elévülési idő

a kutyaharapás (vagy a kutya által okozott egyéb sérülés) elévülési ideje Coloradóban két év. Ez azt jelenti, hogy az egyénnek a sérülés bekövetkezésétől számított két év áll rendelkezésére, hogy pert indítson a kutya tulajdonosa ellen, ha úgy véli, hogy a tulajdonos felelős a sérülésért. Ha a megharapott személy megpróbálja pert indítani az elévülési idő letelte után, a bíróság valószínűleg eldobja az ügyet.

veszélyes kutya tulajdonjoga

veszélyes kutya definíció

Colorado veszélyes kutya szobra (68-9-204.5), “veszélyes kutya jogellenes tulajdonjoga”, a veszélyes kutyát úgy határozza meg, mint amely megfelel az alábbi kritériumok közül egynek vagy többnek:

 1. testi vagy súlyos testi sérülést okoz, vagy egy személy vagy háziállat (azaz bármely kutya, macska vagy más, házi kedvencként vagy állatállományként tartott állat) halálát okozza.
 2. olyan tendenciákat mutat be, amelyek miatt ésszerű ember azt hinné, hogy a kutya testi vagy súlyos testi sérülést okozhat, vagy egy személy vagy háziállat halálát okozhatja.
 3. állati harcokban vesz részt, vagy arra van kiképezve.

ezen alapszabály szerint a tulajdonos “minden olyan személy, cég, vállalat vagy szervezet, amely egy állatot birtokol, birtokol, tart, pénzügyi vagy vagyoni érdekeltséggel rendelkezik, vagy ellenőrzése vagy felügyelete alatt áll.”

ez a törvény bűncselekménnyé teszi a veszélyes kutya birtoklását.

Colorado veszélyes kutyafajták

Colorado egyes városaiban fajtaspecifikus jogszabályok vannak, amelyekben bizonyos fajták veszélyesnek minősülnek, és a lakosok tiltják őket.

a következő Coloradói városok tiltották be a pitbull fajtákat (amerikai Pitbull Terrier, Amerikai Staffordshire Terrier és Staffordshire Bull Terrier): Aurora, Castle Rock, Commerce City, Denver, Fort Lupton, Lone Tree, Louisville és Simla városa.

veszélyes kutya birtoklásáért járó büntetések

a veszélyes kutya tulajdonjogában bűnösnek talált kutyatulajdonosok büntetőjogi büntetéssel szembesülnek, amelynek súlyossága a kutya által okozott sérülés vagy kár súlyosságától, valamint a tulajdonos hányszor sértette meg a veszélyes kutya statútumát. Ha a kutya testi sérülést okoz egy személynek, a tulajdonos vétségi büntetésekkel szembesülhet. Ha a kutya egy személy halálát okozza, a tulajdonos súlyos vádakkal szembesülhet, büntetéssel, a meredek bírságoktól a börtönbüntetésig.

ezek a díjak 50 és 750 dollár közötti pénzbírságtól és/vagy legfeljebb hat hónap börtönig terjednek az első alkalommal, nem súlyosbított, nem súlyos sérülésekért, és 1000 és 100 000 dollár között és / vagy egy évtől három évig terjedő börtönbüntetésig terjednek a halált okozó sérülésekért.

a büntetés általában mindig megköveteli a tulajdonostól, hogy fizessen kárpótlást. Abban az esetben, ha a kutya árt egy személynek, a visszatérítés fedezi a zsebéből származó orvosi költségeket, valamint a várható jövőbeli költségeket. Ezenkívül az áldozat polgári pert indíthat a tulajdonos ellen, hogy megtérítse a fájdalmat és szenvedést.

ha a kutya egy másik kutyát vagy más háziállatot megsebesít, a visszatérítés fedezi az orvosi költségeket, vagy abban az esetben, ha a veszélyes kutya megöli a háziállatot, az állat pótlási költségét vagy valós piaci értékét.

hasonlóképpen, ha a veszélyes kutya megsemmisíti a vagyont, a tulajdonos valószínűleg visszatérítést fizet az ingatlan valós piaci értékéért vagy helyettesítő értékéért.

sok háztulajdonos biztosítási kötvény fedezi a kutyák által okozott sérüléseket és anyagi károkat, még akkor is, ha a házirend tulajdonosának kutyája hibás, bár a legtöbb kizárja a veszélyes fajtákat.

Coloradói kutyaharapás eutanázia

a fent felsorolt büntetéseken kívül a veszélyes kutya törvény előírja, hogy a veszélyes kutyát elkobozzák és nyilvános állatmenhelyre helyezzék a tulajdonos költségére.

a kutyát később engedéllyel rendelkező állatorvos elrendelheti eutanizálásra, ha a tulajdonos bűnösnek vallotta magát, bűnösnek találták, vagy halasztott ítéletet vagy halasztott büntetőeljárási megállapodást kötött egy olyan vád miatt, amelynek eredményeként:

 • egy személy súlyos testi sérülése;
 • személy vagy háziállat halála; vagy
 • ugyanazon kutya második vagy későbbi megsértése, amely személyi sérülést vagy háziállat halálát okozza.

a tulajdonosnak joga van fellebbezni a döntés ellen, és a kutyát addig nem altatják el, amíg a fellebbezési jog kimerül, vagy az ítélet ellen sikeresen fellebbeznek.

veszélyes kutyatulajdonos felelőssége

azokban az esetekben, amikor a veszélyes kutya nem okoz súlyos testi sérülést vagy halált, és a kutyát nem kobozzák el, a tulajdonos köteles bizonyos óvintézkedéseket tenni a kutya korlátozása és az államnál történő nyilvántartásba vétele érdekében. Ezek az óvintézkedések:

 • a kutyát menekülésbiztos épületbe vagy tartási helyre kell zárni.
 • a kutyának pórázon kell lennie, amikor a tartási területen kívül van.
 • a kutyát szájkosárral kell ellátni, ha a tartási területen kívül van, ha a gazdát többször elítélték a veszélyes kutyákra vonatkozó törvény megsértése miatt.
 • a tulajdonosnak jelentenie kell az állatvédelmi Hivatalnak, ha a kutya megszökik, meghal, vagy címe megváltozik.
 • a gazdának be kell ültetnie egy mikrochipet a kutyába egy engedéllyel rendelkező állatorvos vagy engedéllyel rendelkező menhely által, és a mikrochipet a beültetéstől számított 10 napon belül be kell jelenteni az állatvédelmi Hivatalnak, hogy a kutya véglegesen azonosítható legyen. A veszélyes kutya tulajdonosa fizeti az 50 dolláros mikrochip licencdíjat.
 • a tulajdonosnak írásban közölnie kell, hogy a veszélyes kutyát elítélték bármely kezelés vagy szolgáltató előtt, beleértve, de nem kizárólagosan, állatorvosi egészségügyi dolgozó, kutya ápoló, humánus Ügynökség személyzete személy, kisállat állatgondozó létesítmény személyzete személy, profi kutyavezető vagy kutyakiképző.
 • a tulajdonosnak közölnie kell egy új leendő tulajdonossal, hogy a veszélyes kutyát a tulajdonjog átruházása előtt elítélték.

védekezés egy coloradói Kutyaharapással szemben

ha veszélyes kutya birtoklásával vádoltak és/vagy ha kutyája cselekedetei miatt polgári vádakkal kell szembenéznie, fontos, hogy azonnal hívja Robinson & Henry-t, hogy megbeszéljen egy ügyvéddel a bűnügyi védelmi gyakorlatunkban. Tekintettel a tétre-meredek bírságok, lehetséges börtön vagy akár a kutya élete – kritikus fontosságú egy tapasztalt ügyvéd felvétele, aki képes lesz a védelem felépítésére a törvény világos megértése és a múltbeli esetek ismerete alapján.

a kutyaharapás eseteit Coloradóban vagy Colorado szigorú felelősségi törvénye, vagy köztörvényes gondatlansági igény alapján hozzák. A kutyatulajdonos védelmi stratégiája attól függ, hogy melyik követeléstípus alá tartozik az ügy.

szigorú felelősség esetén a hangsúly annak bizonyítására irányul, hogy a kutya tulajdonosa nem felelős. Ez általában azt jelenti, hogy a következő körülmények egyikét kell bizonyítani az esemény idején:

a kutya:

 • vadászat, terelés, farm, ranch vagy ragadozó ellenőrző kutyaként dolgozott a tulajdonos tulajdonában vagy a tulajdonos ellenőrzése alatt, vagy
 • rendőrségi vagy katonai kutyaként dolgozott.

a sérült személy:

 • birtokháborítást követett el,
 • a tulajdonos tulajdonában volt, és figyelmen kívül hagyta a “Tilos a birtokháborítás” vagy “Óvakodj a kutyától”figyelmeztető táblákat,
 • tudatosan provokálta a kutyát, vagy
 • állatorvosi egészségügyi dolgozó, kutyakozmetikus, humane society munkatárs, kutyavezető, kutyakiképző vagy kutyakiképző bíró volt, aki az esemény idején ezeket a feladatokat látta el.

egy gondatlanságon alapuló esetben az általánosan használt védekezés a “viszonylagos gondatlanság” és a birtokháborítás.

a szabálysértési védelmet akkor alkalmazzák, amikor a sérült személy engedély nélkül vagy más törvényes ok nélkül tartózkodott a kutya tulajdonosának tulajdonában.

ha a sérült személy provokálta a kutyát, akkor az összehasonlító gondatlanság elleni védelem használható. Colorado van egy módosított összehasonlító hiba szabály, amelyet fel lehet használni, ha több mint egy személy a hibás a sérülés. E szabály szerint a károk csökkenthetők a károsulthoz rendelt hiba százalékával, amennyiben ez a százalék kevesebb, mint 50 százalék; ha ez meghaladja az 50 százalékot, akkor a sérült személy nem képes kártérítést gyűjteni.

hívja a 303-688-0944 telefonszámot, hogy kérjen konzultációt az egyik Denveri, Castle Rock vagy Colorado Springs bűnügyi ügyvédünkkel.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.