7th Transnational Call on Collaborative Research in Computational Neurosciences (CRCNS)

Utvalgt– 2019

ANR lanserer i samarbeid MED NSF OG NIH (USA), BMBF (Tyskland) og Bsf (Israel) en oppfordring til forsknings-og datadelingsprosjekter innen beregningsorientert nevrovitenskap.

denne samtalen gjelder en åpning AV NSF-programmet » Collaborative Research in Computational Neuroscience «(CRCNS) som beskrevet i dokumentet «Sollicitation 18-501».

Dette programmet legger vekt på innovativ forskning og ressurser, oppmuntre til anvendelse og utvikling av state-of-the-art beregningsmetoder av teoretikere, beregningsforskere, ingeniører, matematikere og statistikere til å takle dynamiske og komplekse nevrovitenskap problemer. Det legger også vekt på data-og programvaredeling.

Binasjonale så vel som multinasjonale prosjekter kan sendes inn. Konsortiet må bestå av minst en fransk partner og En Amerikansk partner, og kan i tillegg omfatte tyske og / Eller Israelske partnere.

forslagene vil bli vurdert i HENHOLD TIL nsf evalueringsprosedyrer i samarbeid MED ANR og de andre partnerbyråene i programmet.

hvert byrå finansierer partnerne i det respektive landet, i henhold til sine egne nasjonale regler.

  • Utvalg
  • Liste over utvalgte prosjekter

Åpen
Lukket

Åpning: 2018-09-18 på 17h13 CEST
Søknadsfrist :2018-11-27 på 17h00 CET

Generell informasjon

dokumentet «Vedlegg for franske deltakere» introduserer modaliteter for åpningen av programmet ‘Collaborative Research in Computational Neuroscience: Innovative Approaches to Science And Engineering Research on Brain Function’ (CRCNS) til fransk-AMERIKANSKE prosjekter. Instruksjonene for franske deltakere er komplementære til instruksjonene FRA NSF «Oppfordring 18-501».

Innleveringsmodaliteter

etterforskerne utarbeider et prosjekt skrevet på engelsk som skal sendes TIL NSF. Prosjektbeskrivelsen må inneholde det økonomiske skjemaet som skal fylles ut av de franske deltakerne og sendes som et tilleggsdokument sammen med innlevering TIL NSF. Det finansielle skjemaet er tilgjengelig på denne nettsiden.

parallelt med prosjektinnsendingen må de franske deltakerne varsle innleveringen TIL ANR via E-post ([email protected] & [email protected]) før 4.desember 2018.

Anr Kontaktpunkter

Fabien Giljot (NuMa)
Agence Nationale De La Recherche
Té : + 33 17354 8197
fabien.guillot (at)anr.fr

Sheyla Mejia-Gervacio (Bio-Santé)
Agence Nationale De La Recherche
Té : +33 1 7809 8014
sheyla. mejia (at)anr.fr

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.