Confucius Institute Scholarship

alle søkere skal være

A. Ikke-Kinesiske borgere

B. i god fysisk og mental tilstand, og utmerket både i oppførsel og læring.

C. Håper å ta på seg fremtidige karrierer knyttet til internasjonal markedsføring eller undervisning i

Kinesisk språk.

D. Mellom 16-35 år 1. September 2019. Søkere som for tiden arbeider Som Kinesisk språklærere skal ikke overstige aldersgrensen på 45, mens lavere grads studenter skal ikke overstige aldersgrensen på 25.

STIPEND KATEGORIER og KVALIFIKASJONER

A. Stipend For Mastergrad I Undervisning Kinesisk Til Høyttalere På Andre Språk (MTCSOL)

Starter i September 2019 og gir stipend for maksimalt to akademiske år. Søkere skal være Bachelor grad holdere, og har et minimum score på 210 I HSK test (Nivå 5) samt 60 I HSKK test (Middels Nivå). Søkere som er i stand til å gi en attestert dokument eller relaterte bevis på en arbeidsavtale ved å fullføre studier I Kina er foretrukket.

B. Stipend For Bachelorgrad I Undervisning Kinesisk Til Høyttalere På Andre Språk (BTCSOL)

Starter i September 2019 og gir stipend for maksimalt fire akademiske år. Søkere må ha uteksaminert med en high school diplom,, og har et minimum score på 210 I HSK test (Nivå 4) samt 60 I HSKK test (Middels Nivå).

C. Stipend for Ett-Akademisk-Års Studie

Starter i September 2019, og gir stipend for maksimalt 11 måneder. Internasjonale studenter som studerer I Kina er ikke kvalifisert.

a) TCSOL

Søkere skal ha et minimum score på 270 I HSK test (Nivå 3), samt EN HSKK test score.

b) Kinesisk Språk Og Litteratur, Kinesisk Historie,Og Kinesisk Filosofi

Søkere skal ha et minimum score på 180 I HSK test (Nivå 4) og 60 I HSKK test (middels nivå).

c) Kinesisk Språkstudie

Søkere skal ha et minimum score på 210 I HSK test (Nivå 3).

D. Stipend For Ett Semester Studie

Starter enten i September 2019 Eller Mars 2020 og gir stipend for maksimalt 5 måneder. Søkere som holder tilbake visum X1 Eller X2 er ikke kvalifisert.

Studieretning kan være TCSOL, Kinesisk Språk Og Litteratur, Kinesisk Historie eller Kinesisk Filosofi.

Søkere skal ha en minimum score på 180 I HSK test (Nivå 3), samt EN HSKK test score.

E. Scholarship For Fire-Ukers Studie

Starter enten i juli eller desember 2019, og gir en fire-ukers stipend. Søkere som holder tilbake visum X1 Eller X2 er ikke kvalifisert.

a) Kinesisk språk pluss hjemme-opphold erfaring med En Kinesisk Familie

HSK testresultater kreves. Grupper på 10-15 søkere må organiseres og registreres av Et Konfucius-Institutt. Før reisen skal en detaljert studieplan utarbeides etter samråd med vertsinstitusjoner og sendes Til Hanban for godkjenning.

b) Spesielle Fire ukers Program For Konfucius Institutter

HSK test score er nødvendig. Grupper på 10-15 søkere må organiseres og registreres av Et Konfucius-Institutt.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.