Dexketoprofen trometamol: klinisk bevis som støtter sin rolle som smertestillende middel

siden den siste anmeldelsen om sikkerhet og effekt av dexketoprofen trometamol, har nye kliniske bevis som støtter fordelene blitt publisert. Når det gjelder oral formulering, er studier om farmakokinetikken i spesielle populasjoner og effektstudier i ulike smerteforhold nå tilgjengelige. Omvendt, med godkjenning av en parenteral formulering, har dexketoprofen trometamol i dag et bredere omfang av mulige indikasjoner. Studier med parenteral formulering har vist en analgetisk effekt som ligner komparatorene, en opioidsparende effekt, lavere forekomst av kvalme og oppkast, bedre søvnkvalitet og mindre grad av sedasjon. Samlet sett forblir det samlede nytte / risikoforholdet for begge formuleringene i de godkjente indikasjonene positive. Dens bevist effektivitet og gjentatte ganger demonstrert hurtig innsettende virkning kombinert med sikkerhetsprofilen gjør dexketoprofen trometamol et interessant alternativ med større allsidighet, og støtter administrasjonen som en førstelinje smertestillende middel.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.