Våre Tjenester

Keith Morris, Advokat Gir erfarne, personlig juridisk bistand i følgende områder:

Skifterett: Når en kjær dør, deres eiendom må gå gjennom en juridisk prosess kjent som «skifterett.»Dette er prosessen med å fullføre den avdødes økonomiske forhold, inkludert å betale gjeld og distribuere eiendom til arvinger. Prosessen kan være tidkrevende og komplisert, men våre advokater bidra til å gi verdifull hjelp i en vanskelig tid.

Vergemål: En verge er en person som er lovlig gitt myndighet til å ta vare på og ta avgjørelser på vegne av en annen person. Dette kan være et mindreårig barn, hvis foreldre er avdøde eller uegnet til å ha varetekt, eller det kan være en voksen som uføre. Våre advokater gir bistand i alle aspekter av guardianships.

Kommersielle Og Tillitsforhold: det er mange forskjellige rettstvister som kan oppstå når det gjelder forretningstransaksjoner og tillitsforhold. Enten Du trenger hjelp oppløse et partnerskap, sende inn en sak mot en bobestyrer, Eller andre saker knyttet til virksomheten eller tillitsforhold rettssaker, Keith Morris kan hjelpe.

Keith Morris serverer behovene til enkeltpersoner og bedrifter over Hele Texas Og OVER HELE USA vi jobber hardt For å sikre at hver klient fullt ut forstår deres juridiske situasjon og hvilke alternativer som er tilgjengelige, mens dedikere tid og oppmerksomhet som trengs for å løse situasjonen.

for å diskutere ditt juridiske problem, vennligst ring Keith Morris på (713) 636-5339 I Houston og (817) 442-2048 I Fort Worth for en gratis, første konsultasjoneller send inn et elektronisk skjema.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.