Oh, zo georganiseerd

hoe we onze tijd elke dag gebruiken en het gedrag dat we kiezen om aan te nemen, kan positieve of negatieve resultaten opleveren. In het boek van Dan Harris, 10% gelukkiger, stuitte ik op een paar ideeën die benadrukten meer bewust te zijn van hoe we onze tijd doorbrengen en waar we onze aandacht richten.Bijna twee decennia geleden identificeerde Linda Stone, een voormalige Apple en Microsoft executive, een specifiek fenomeen en bedacht de term continuous partial attention. Ze beschrijft dit als het Besteden van gedeeltelijke aandacht, continu. Stone zegt dat we gemotiveerd zijn om dit te doen omdat we niets willen missen. Wanneer we altijd op, voortdurend scannen, en op hoog alert, het produceert een “kunstmatige gevoel van constante crisis.”Dit fenomeen is geëscaleerd door ons toegenomen gebruik en beschikbaarheid van technologie.

volgens Stone zijn enkele van de resultaten die het gevolg kunnen zijn van regelmatig deelnemen aan continue partiële aandacht onder meer::

  • het Hebben van een stressvolle levensstijl

  • werken in crisis management modus

  • het Compromitteren van de mogelijkheid om na te denken, beslissingen te nemen of creatief te denken

  • u Wordt overspoeld of over-gestimuleerd

  • Gevoel van onvervuld

  • Een gevoel van machteloosheid

Stone maakt een onderscheid tussen continuous partial attention en multi-tasking door de verschillende impuls die hen motiveert. Zij gelooft dat multi-tasking productiviteit en efficiëntie is, terwijl continue gedeeltelijke aandacht wordt gemotiveerd door de wens om verbonden te zijn en alert te zijn op de beste kansen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.