Studie kosten van conformiteit voor de PMP ® certificatie-examen

PMP ® Exam Tip: Cost of Conformanceer zijn twee afzonderlijke componenten binnen Cost of Quality (COQ) en u moet een volledig begrip van beide voor uw Project Management Professional (PMP)® examen. Een daarvan is de kosten van Nonconformance, dat is het geld (en de tijd) die zal worden besteed als gevolg van het falen van een deliverable van uw project. De andere is de kosten van conformiteit. Dit is het cijfer dat noodzakelijk is om deze mislukkingen in de eerste plaats te voorkomen.
er zijn twee categorieën. De preventiekosten zijn die welke verband houden met het bouwen van een kwaliteitsproduct of dienst, zodat eventuele fouten binnen het bereik liggen dat aanvaardbaar wordt geacht. Deze omvatten meestal de elementen van training en apparatuur. Ook inbegrepen in deze categorie is de tijd en moeite die nodig is om processen volledig te documenteren en de dingen op de juiste manier te doen.
de andere categorie binnen de Conformiteitskosten zijn de beoordelingskosten. Dit zijn de kosten die verbonden zijn aan het bepalen van het kwaliteitsniveau om ervoor te zorgen dat het voldoet aan de vereiste normen. De evaluatiekosten omvatten zaken als inspecties en verschillende soorten tests die vervolgens worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat aan de kwaliteitsverwachtingen wordt voldaan.

in onze volgende tip zullen we de kosten van Nonconformance nader bekijken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.