Czym Jest Dewitryfikacja?

naukowiec z zlewkami
naukowiec z zlewkami

Dewitryfikacja jest procesem chemicznym, w którym cząsteczki szkła zmieniają się w stabilną strukturę, zwykle powodując mglisty, nieco nieprzezroczysty wygląd. Stopione szkło, które chłodzi się, zanim jego cząsteczki miały szansę zmienić się w ciasne wiązania, pozostaje jasne, ale naturalna tendencja większości związków jest w kierunku bardziej ustabilizowanej struktury. Dewitryfikacja jest ważnym pojęciem geologicznym, ale często jest również omawiana w dziedzinie sztuki Szklarskiej. Większość artystów postrzega devitrified glass jako zniszczoną i na ogół stara się tego uniknąć.

istnieje wiele różnych rodzajów związków szkła, a naukowcy mają tendencję do postrzegania terminu „szkło” szerzej niż w powszechnym społeczeństwie lub świecie artystycznym. W chemii szkło może obejmować dowolny zakres związków, które przyjmują stan szklisty po podgrzaniu do temperatury topnienia. Szkło zwykle wydaje się przezroczyste i całkowicie przezroczyste tylko w wyniku niestabilności chemicznej. Naturalną tendencją większości związków szklanych i podobnych do szkła jest poszukiwanie bardziej stabilnej, solidnej struktury.

przezroczyste szkło powstaje w procesie znanym jako witryfikacja, w którym ciało stałe jest podgrzewane tak gorąco, że staje się cieczą. Podczas witryfikacji cząsteczki w ciele stałym-piasek, czasami lub inne minerały kwarcowe lub ziemskie – są przekształcane w stan nierównowagi. Oryginalne kryształy rozpuszczają się, a ich podstawowe elementy zwisają ze sobą w zawiesinie. To często tworzy przezroczyste szkło tak znane w codziennym życiu. Kryształy zazwyczaj próbują wrócić do swoich struktur krystalicznych, jednak, a kiedy to robią, następuje dewitryfikacja.

przykłady dewitryfikowanego szkła i skał są najczęściej spotykane w przyrodzie w miejscu erupcji wulkanów. Ciekła magma z jądra ziemi często powoduje niemal natychmiastową witryfikację otaczających skał i minerałów, ale gdy erupcja zwalnia, a temperatura ponownie się ochładza, ciało stałe powraca. Dewitryfikacja jest prawie zawsze bardzo widoczna w przebudowanej strukturze i kształcie skały. Jest to prawie niemożliwe, aby ciało stałe przekształciło się w ciecz, a następnie powróciło do swojej stałej postaci nietkniętej. Cząsteczki są takie same, ale związki, które tworzą i łańcuchy, które tworzą w trakcie przejścia, ustępują marmurkowatej, prążkowanej powierzchni.

Dewitryfikacja kwarcu i innych minerałów w przyrodzie jest często postrzegana jako coś pięknego i zazwyczaj ma duże znaczenie geologiczne i akademickie. To samo nie zawsze dotyczy sztuki szkła. Ludzie dmuchali i wypalali szkło w różnego rodzaju naczynia i kreatywne kształty od wieków. Duża część praktyki zależy od precyzyjnej kontroli temperatury i manipulacji ekspozycją ciekłego szkła na mechanizmy ogrzewania i chłodzenia.

gdy szklane projekty artystyczne są wypalane zbyt długo lub przy zbyt wysokiej temperaturze, części ich powierzchni mogą się dewitryfikować, co zwykle jest natychmiast widoczne przez plamy zmętnionej lub zamglonej powierzchni. Rzadko zdarza się, aby cały projekt się rozwijał, ale niektóre krawędzie lub boki mogą się zmienić z wielu powodów. Ciepło jest zwykle w rdzeniu, ale ogólna grubość szkła, wszelkie ślady pozostawione na powierzchni i ogólny skład wszystkich części gry.

artyści Zwykle podejmują pewne środki ostrożności przed dewitryfikacją szkła, w tym precyzyjne sterowanie czasem, stosowanie specjalistycznych produktów spryskujących dewitryfikację i intensywne Schematy czyszczenia. Nie wszystkie zmiany strukturalne są jednak możliwe do uniknięcia, co często oznacza, że naprawa jest w porządku. Czasami podgrzewanie lub ponowne wypalanie zmiękcza skazę, ale innym razem wymagane są bardziej drastyczne środki, takie jak piaskowanie lub nowe powłoki szklane. Wielu artystów ma samozwańcze niezawodne metody, ale po prostu nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Dewitryfikacja szkła jest normalnym i naturalnym procesem, którego często bardzo trudno jest całkowicie uniknąć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.