nasi adwokaci Colorado Dog Bite dyskutują o obronie przed zarzutami kryminalnymi i cywilnymi

nasi prawnicy obrony kryminalnej dog bite mają doświadczenie w obronie przed zarzutami zarówno komunalnymi, jak i stanowymi

Coloradanie kochają swoje psy; dla wielu psy są lojalnymi towarzyszami, kumplami z przygód i ukochanymi członkami rodziny. Niestety, czasami ci lojalni kumple reagują na sytuację, w której czują się przerażeni lub zagrożeni ugryzieniem osoby lub innego psa. Dlatego ważne jest, aby właściciele psów z Kolorado rozumieli prawo ugryzienia psa w naszym stanie i jak może to wpłynąć na nich w przypadku, gdy zwierzę kogoś zrani.

ważne jest również, aby w przypadku, gdy twój pies wyrządzi krzywdę osobie, a nawet innemu psu lub innemu zwierzęciu, natychmiast umówić się na konsultację z adwokatem w Robinson & Henry ’ s Denver, Castle Rock lub Colorado Springs criminal defense practice. Skontaktuj się z nami pod numerem 303-688-0944, aby umówić się na spotkanie już teraz.

poprawiony Statut Colorado dla ugryzień psów

Statut Colorado dla ugryzień psów (C. R.S 13-21-124) to ustawa o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka; dla właścicieli psów w stanie Kolorado oznacza to, że jeśli twój pies ugryzie kogoś, możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, nawet jeśli nie byłeś świadomy, że twój pies jest niebezpieczny, agresywny lub zdolny do przestępstwa, a nawet jeśli próbowałeś powstrzymać psa.

zgodnie z tym statutem możesz zostać pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli:

 • twój pies gryzie kogoś, kto był legalnie na terenie publicznym lub prywatnym w tym czasie, i
 • jeśli ugryzienie powoduje poważne obrażenia ciała lub śmierć.

statut definiuje obrażenia ciała jako ” każdy uraz fizyczny, który powoduje poważne siniaki, łzy mięśni lub rany skórne wymagające profesjonalnego leczenia lub jakiekolwiek obrażenia fizyczne, które wymagają operacji korekcyjnej lub kosmetycznej.”

poważny uraz ciała jest definiowany jako „uraz, który wiąże się ze znacznym ryzykiem śmierci, poważnym trwałym zniekształceniem, utratą lub upośledzeniem funkcji ciała lub narządu lub złamaniem, złamaniem lub poparzeniem drugiego lub trzeciego stopnia.”

co robi, a czego nie obejmuje:

 • Niniejszy statut obejmuje tylko ugryzienia psów; nie ma zastosowania, jeśli twój pies wskoczył na kogoś i przewrócił go, ale nikogo nie ugryzł.
 • ściśle obejmuje tylko urazy fizyczne objęte definicją obrażeń ciała i ciężkich obrażeń ciała. Np. cierpienie psychiczne lub emocjonalne nie zostałoby pokryte, chyba że cierpienie wynikało bezpośrednio z urazu fizycznego.
 • psy pracujące, takie jak psy policyjne lub Wojskowe podczas wykonywania obowiązków oficera policji lub personelu wojskowego; zwolnione są również psy pracujące jako pies myśliwski, pasterski, rolniczy, ranczerski lub Predator control na terenie własności właściciela lub pod kontrolą właściciela.
 • nie obejmuje osób bezprawnie przebywających na własności publicznej lub prywatnej.
 • nie uniemożliwia to wnoszenia innych pozwów z powodu zaniedbania.

potencjalne konsekwencje dla właścicieli psów

jeśli twój pies ugryzł kogoś, a ugryzienie spowodowało poważne obrażenia, osoba, którą ugryzł twój pies, może złożyć pozew przeciwko tobie, co może spowodować, że będziesz musiał zapłacić znaczną sumę lub eutanazję za towarzysza. Możesz również stawić czoła oskarżeniom karnym ze stanu Kolorado za posiadanie niebezpiecznego psa.

jeśli twój pies kogoś ugryzł i stoisz przed sądem lub zarzutem karnym, ważne jest, aby jak najszybciej porozmawiać z prawnikiem, aby chronić zarówno siebie, jak i swojego psa. Robinson & Kryminalni obrońcy Henry ’ ego mogą pomóc. Skontaktuj się z nami, aby poprosić o konsultację.

zasada jednego ugryzienia w Kolorado

Colorado ma zasadę jednego ugryzienia, która jest zasadą prawa powszechnego, która staje się istotna, gdy stan nie ma ustawy o ugryzieniu psa lub w przypadkach, w których statut stanu nie ma zastosowania. Zasada jednego ugryzienia pozwala właścicielowi psa zakładać, że jego pies nie jest niebezpieczny, dopóki pies nie wyświetli zachowania, które udowodnią inaczej.

To powiedziawszy, poprawiony statut Colorado dla ugryzień psów (C. R. S. 13-21-124) oznacza, że zasada jednego ugryzienia nie ma już zastosowania we wszystkich przypadkach. Jeśli ugryzienie psa spowoduje poważne uszkodzenie ciała, właściciel psa może ponosić odpowiedzialność niezależnie od tego, czy wiedział, że pies jest niebezpieczny.

podczas gdy reguła jest od niechcenia określana jako zasada jednego ugryzienia, nie musi to oznaczać, że pies dostaje jeden” darmowy ” ugryzienie. Wręcz przeciwnie, istnieje wiele zachowań-oprócz gryzienia – które powinny zwrócić uwagę właściciela psa, że jego pies jest niebezpieczny i może kogoś skrzywdzić.

ważne jest, aby właściciele psów Kolorado wiedzieli, jakie rodzaje zachowań mogą być oznaczone jako niebezpieczne, w tym:

 • Lonżowanie, warczenie lub rzucanie się na ludzi, którzy zbliżają się do psa publicznie.
 • Jeśli pies jest duży i ma tendencję do skakania na gości domu, nawet jeśli pies jest przyjazny, należy zachować ostrożność i zdawać sobie sprawę, że skoki ma potencjał, aby spowodować obrażenia.
 • straszenie ludzi. Na przykład pies często goni biegaczy lub rowerzystów lub szczeka zaciekle zza płotu na pieszych.
 • trening walki. Jeśli pies został przeszkolony do walki, właściciel jest ogólnie zakłada, że wiedział, że pies może być niebezpieczny.
 • sąsiedzi narzekają. Jeśli twoi sąsiedzi lub inni skarżyli się, że pies ugryzł lub groził komuś, można przypuszczać, że wiedział, że pies jest niebezpieczny.

ukąszenie psa w Kolorado przedawnienie

przedawnienie ugryzienia psa (lub innej szkody spowodowanej przez psa) w Kolorado wynosi dwa lata. Oznacza to, że osoba fizyczna ma dwa lata od daty wystąpienia szkody na złożenie pozwu przeciwko właścicielowi psa, jeśli uważa, że właściciel jest odpowiedzialny za obrażenia. Jeśli osoba, która została ugryziona, próbuje złożyć pozew po upływie terminu przedawnienia, sąd może i prawdopodobnie odrzuci sprawę.

własność niebezpiecznego psa

definicja niebezpiecznego psa

:

 1. zadaje obrażenia ciała lub poważne obrażenia ciała lub powoduje śmierć osoby lub zwierzęcia domowego (tj. psa, kota lub innego zwierzęcia trzymanego jako zwierzę domowe lub zwierzęta gospodarskie).

zgodnie z niniejszym Statutem właścicielem jest „każda osoba, firma, korporacja lub organizacja posiadająca, posiadająca, ukrywająca, utrzymująca, mająca udział finansowy lub majątkowy w lub mająca kontrolę lub opiekę nad zwierzęciem.”

ten statut sprawia, że posiadanie niebezpiecznego psa jest przestępstwem.

Colorado dangerous dog breeds

niektóre miasta w Kolorado mają specyficzne przepisy dotyczące rasy, w którym w określonych ras są uważane za niebezpieczne, a mieszkańcy mają zakaz posiadania ich.

następujące miasta Kolorado zakazały ras pit bull (American Pit Bull Terrier, American Staffordshire Terrier i Staffordshire Bull Terrier): Aurora, Castle Rock, Commerce City, Denver, Fort Lupton, Lone Tree, Louisville i miasto Simla.

kary za posiadanie niebezpiecznego psa

właściciele psów uznani za winnych posiadania niebezpiecznego psa podlegają karze karnej, której dotkliwość zależy od wagi obrażeń lub szkód spowodowanych przez psa, a także od liczby przypadków, w których właściciel naruszył Statut niebezpiecznego psa. Jeśli pies powoduje obrażenia ciała osoby, właściciel może stawić czoła kary wykroczenia. Jeśli pies powoduje śmierć osoby, właściciel może stawić czoła zarzuty przestępstwo, z karą od stromych grzywny do więzienia.

Opłaty te wahają się od grzywny w wysokości $50 do $750 i/lub do sześciu miesięcy więzienia za pierwszy raz, nie pogarsza, nie poważne obrażenia, i iść tak daleko, jak $1,000 do $100,000 i/lub jeden rok do trzech lat więzienia za obrażenia, które powodują śmierć.

Kara zazwyczaj zawsze wymaga od właściciela zapłaty zadośćuczynienia. W przypadku, gdy pies krzywdzi osobę, restytucja obejmuje out-of-pocket koszty medyczne, plus wszelkie przewidywane przyszłe wydatki. Ponadto ofiara mogła złożyć pozew cywilny przeciwko właścicielowi w celu odzyskania odszkodowania za ból i cierpienie.

jeśli pies skrzywdzi innego psa lub inne zwierzę domowe, restytucja pokryje koszty leczenia lub, w przypadku, gdy niebezpieczny pies zabija zwierzę domowe, koszt wymiany lub uczciwą wartość rynkową zwierzęcia.

Podobnie, jeśli niebezpieczny pies zniszczy nieruchomość, właściciel prawdopodobnie zapłaci odszkodowanie za godziwą wartość rynkową lub wartość odtworzeniową nieruchomości.

wiele polis ubezpieczeniowych właściciela domu pokryje obrażenia i szkody majątkowe spowodowane przez psy, nawet jeśli pies Właściciela polisy jest winny, chociaż większość wyklucza niebezpieczne rasy.

ukąszenie psa Colorado eutanazja

oprócz kar wymienionych powyżej, Ustawa o niebezpiecznych psach wymaga, aby niebezpieczny pies został skonfiskowany i umieszczony w publicznym schronisku dla zwierząt na koszt właściciela.

pies może zostać poddany eutanazji przez licencjonowanego lekarza weterynarii, jeśli właściciel przyznał się do winy, został uznany za winnego lub zawarł odroczony wyrok lub odroczoną zgodę na oskarżenie, które doprowadziło do:

 • poważne uszkodzenie ciała osoby;
 • śmierć osoby lub zwierzęcia domowego; lub
 • drugie lub kolejne naruszenie tego samego psa powodujące uszkodzenie ciała osoby lub śmierć zwierzęcia domowego.

właściciel ma prawo do odwołania się od decyzji, a pies nie zostanie poddany eutanazji, dopóki prawo do odwołania nie zostanie wyczerpane lub wyrok zostanie skutecznie odwołany.

obowiązki właściciela niebezpiecznego psa

w przypadku, gdy niebezpieczny pies nie powoduje poważnych obrażeń ciała lub śmierci, a pies nie jest skonfiskowany, właściciel jest zobowiązany do podjęcia pewnych środków ostrożności zarówno w celu ograniczenia psa, jak i zarejestrowania go w państwie. Te środki ostrożności to:

 • pies musi być zamknięty w budynku lub obudowie zabezpieczonej przed ucieczką.
 • pies musi być na smyczy, gdy znajduje się poza ogrodzeniem.
 • pies musi być zakuty w kaganiec, gdy znajduje się poza ogrodzeniem, jeśli właściciel został skazany za naruszenie prawa o niebezpiecznych psach więcej niż raz.
 • właściciel musi zgłosić się do Biura Ochrony Zwierząt, jeśli pies ucieknie, umrze lub zmieni adres.
 • właściciel musi mieć mikrochip wszczepiony psu przez licencjonowanego lekarza weterynarii lub licencjonowanego schroniska, a mikrochip musi zostać zgłoszony do Biura Ochrony Zwierząt w ciągu 10 dni od implantacji, aby pies mógł być trwale zidentyfikowany. Właściciel niebezpiecznego psa płaci opłatę licencyjną w wysokości 50 USD.
 • właściciel musi ujawnić na piśmie, że niebezpieczny pies był przedmiotem skazania jakiegokolwiek podmiotu leczniczego lub usługodawcy, w tym między innymi lekarza weterynarii, fryzjera, pracownika agencji humanitarnej, pracownika zakładu opieki nad zwierzętami, profesjonalnego opiekuna lub tresera psów.
 • właściciel musi ujawnić nowemu potencjalnemu właścicielowi, że niebezpieczny pies był przedmiotem skazania przed przeniesieniem własności.

obrona przed roszczeniem o ugryzienie psa w Kolorado

jeśli zostałeś oskarżony o posiadanie niebezpiecznego psa i/lub jeśli w wyniku działań Twojego psa stoją zarzuty cywilne, ważne jest, aby natychmiast zadzwonić do Robinsona & Henry, aby umówić się na konsultację z adwokatem w naszej praktyce obrony kryminalnej. Biorąc pod uwagę stawkę – wysokie grzywny, możliwy czas więzienia, a nawet życie psa – kluczowe znaczenie ma zatrudnienie doświadczonego adwokata, który będzie w stanie zbudować obronę w oparciu o jasne zrozumienie prawa i znajomość wcześniejszych spraw.

przypadki ugryzienia psa w Kolorado są rozpatrywane na podstawie ustawy o odpowiedzialności na zasadzie ryzyka w Kolorado lub jako roszczenie z tytułu zaniedbania common-law. Strategia obrony właściciela psa będzie zależeć od tego, jakiego typu roszczenia dotyczy sprawa.

w przypadku odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, nacisk zostanie położony na udowodnienie, że właściciel psa nie ponosi odpowiedzialności. Zazwyczaj oznacza to udowodnienie jednej z następujących okoliczności w czasie zdarzenia:

pies:

 • pracował jako pies myśliwski, pasterski, farm, ranch lub Predator control na terenie właściciela lub pod kontrolą właściciela, lub
 • pracował jako pies policyjny lub wojskowy.

poszkodowany:

 • było wtargnięcie,
 • był na własność właściciela i zignorował zamieszczone znaki ostrzegające „zakaz wtargnięcia” lub „uważaj na psa”,
 • świadomie sprowokował psa, lub
 • był pracownikiem służby zdrowia weterynaryjnego, psim groomerem, członkiem personelu humanitarnego Towarzystwa, opiekunem psów, trenerem psów lub sędzią wystawy psów, który wykonywał te obowiązki w czasie zdarzenia.

w przypadku opartym na zaniedbaniu, powszechnie stosowanymi zabezpieczeniami są „zaniedbania porównawcze” i wtargnięcie.

obrona przed wtargnięciem jest stosowana, gdy poszkodowany znajdował się na terenie właściciela psa bez pozwolenia i bez innego uzasadnionego powodu.

jeśli poszkodowany sprowokował psa, można zastosować obronę porównawczą zaniedbania. Colorado ma zmodyfikowaną zasadę błędu porównawczego, która może być stosowana, gdy więcej niż jedna osoba jest winna urazu. Zgodnie z tą zasadą odszkodowanie może być zmniejszone o procent winy przypisanej osobie poszkodowanej, o ile ten procent jest mniejszy niż 50 procent; jeśli jest większa niż 50 procent, osoba poszkodowana nie jest w stanie odebrać odszkodowania.

zadzwoń 303-688-0944, aby poprosić o konsultację z jednym z naszych adwokatów obrony kryminalnej w Denver, Castle Rock lub Colorado Springs.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.