7: e transnationell utlysning om samarbetsforskning inom Beräkningsneurovetenskap (CRCNS)

Selected– 2019

ANR lanserar i samarbete med NSF och NIH (USA), BMBF (Tyskland) och BSF (Israel) en uppmaning till forsknings-och datadelningsprojekt inom beräkningsneurovetenskap.

denna utlysning avser en öppning av NSF-programmet ” Collaborative Research in Computational Neuroscience ”(CRCNS) som beskrivs i dokumentet”Sollicitation 18-501”.

detta program betonar innovativ forskning och resurser, uppmuntrar tillämpningen och utvecklingen av toppmoderna beräkningsmetoder av teoretiker, beräkningsforskare, ingenjörer, matematiker och statistiker för att ta itu med dynamiska och komplexa neurovetenskapliga problem. Det betonar också data-och mjukvarudelning.

Binationella såväl som multinationella projekt kan lämnas in. Konsortiet måste bestå av minst en fransk partner och en amerikansk partner och kan dessutom omfatta tyska och/eller israeliska partner.

förslagen kommer att utvärderas enligt NSF-utvärderingsförfaranden i samarbete med ANR och programmets andra partnerorgan.

varje byrå finansierar partnerna i respektive land enligt sina egna nationella regler.

  • urval
  • lista över utvalda projekt

Öppet
stängt

öppning: 2018-09-18 kl 17h13 CEST
sista ansökningsdag :2018-11-27 kl 17: 00 CET

allmän information

dokumentet ”bilaga för franska deltagare” introducerar metoderna för öppnandet av programmet ”Collaborative Research in Computational Neuroscience: Innovative Approaches to Science and Engineering Research on Brain Function” (CRCNS) till fransk-amerikanska projekt. Instruktionerna för franska deltagare kompletterar instruktionerna från NSF”Solicitation 18-501″.

Inlämningsvillkor

utredarna förbereder ett projekt skrivet på engelska som ska skickas till NSF. Projektbeskrivningen måste innehålla den finansiella blanketten som ska fyllas i av de franska deltagarna och skickas som ett ytterligare dokument tillsammans med inlämnandet till NSF. Den finansiella blanketten finns på denna webbsida.

parallellt med projektinlämningen måste de franska deltagarna meddela inlämningen till ANR via E-post ([email protected] & [email protected]) före 4 December 2018.

ANR-kontaktpunkter

Fabien Guillot (NuMa)
Agence Nationale de la Recherche
t. : + 33 17354 8197
fabien.giljot (at)anr.fr

Sheyla Mejia-Gervacio (Bio-Sant gastronomi)
Agence Nationale de la Recherche
t Mexicol. : +33 1 7809 8014
sheyla. mejia (at)anr.fr

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.