demontering av Cradle-to-Prison Pipeline

cradle-to-prison pipeline hänvisar till webben av system som, från födseln och ännu tidigare, kanaliserar ungdomar — oproportionerligt låginkomst ungdomar av färg-till framtida fängelse. Northeastern University ’ s Cradle-to-Prison Pipeline Project är ett tvärvetenskapligt forskningsinitiativ som identifierar och stöder lovande insatser för att demontera denna rörledning. Initiativet sammankallar forskare från Northeastern University School of Law; College of Arts, Media och Design; och Högskolan för samhällsvetenskap och humaniora tillsammans med ideella organisationer, återvände medborgare, jurister och andra experter. Genom att bryta ner disciplinära silor, holistiskt analysera pipeline bidragsgivare, och validera föreslagna insatser för att avveckla dem, projektet skapar resurser för förespråkare och beslutsfattare att ändra lagar, politik och praxis som sänder ungdomar till framtida fängelse. Läs mer på projektets hemsida, www.cradle2prison.info. vänligen maila [email protected] om du vill engagera dig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.