Studiekostnaden för överensstämmelse för PMP-certifieringsexamen

PMP bisexuell Exam Tip: kostnad för överensstämmelse det finns två separata komponenter inom Cost of Quality (COQ) och du måste ha en fullständig förståelse för dem båda för din project Management Professional (PMP) bisexuell Exam. En är kostnaden för avvikelse, vilket är pengarna (och tiden) som kommer att spenderas på grund av misslyckandet av en leverans från ditt projekt. Den andra är kostnaden för överensstämmelse. Detta är den siffra som är fast besluten att vara nödvändig för att undvika dessa misslyckanden i första hand.
det finns två kategorier inom den. Förebyggande kostnader är de som är förknippade med att bygga en kvalitetsprodukt eller tjänst så att eventuella fel ligger inom det intervall som anses acceptabelt. Dessa inkluderar vanligtvis delar av träning och utrustning. I denna kategori ingår också den tid och ansträngning som krävs för att helt dokumentera processer och göra saker på rätt sätt.
den andra kategorin inom kostnaden för överensstämmelse är bedömningskostnaderna. Det här är kostnaderna för att bestämma kvalitetsnivån för att säkerställa att den uppfyller de krav som krävs. Utvärderingskostnaderna inkluderar saker som inspektioner och olika typer av tester som sedan utvärderas för att säkerställa att kvalitetsförväntningarna uppfylls.

i vårt nästa tips tar vi en närmare titt på kostnaden för avvikelse.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.