utvärdering av effekterna av Avisningskemikalier på mark-och Vattenmiljö

Avisningskemikalier används ofta för att rensa trottoaren snö i de kalla områdena i Kina och många andra länder på vintern, på grund av deras enkla drift och utmärkta snösmältningseffekt, vilket leder till mer bekvämlighet för trafik och låg sannolikhet för trafikolyckor i staden, särskilt i metropolen. Men med den ständigt växande tillämpningen av avisningskemikalier ökade deras negativa effekter på miljön som mark-och vattensystem dramatiskt. Baserat på relaterade undersökningar i Kina och utomlands sammanfattade detta dokument de två kategorierna av avisningskemikalier och deras arbetsprinciper och gav sedan de unika egenskaperna hos avisningskemikaliernas effekter på mark-och vattenmiljön i stora städer, vilket kan behöva betydande mängd kemikalier för att lindra trafikstockningar. Dessutom generaliserades huvudaspekterna av effekterna av avisning av kemikalier på regional mark-och vattenmiljö och de grundläggande faktorerna relaterade till ovanstående aspekter för att föreslå en konceptuell modell för att utvärdera de skadliga effekterna. Dessutom lade detta dokument fram några förslag till vidare forskning inom detta område för att uppfylla modellen och gav en vetenskaplig grund för förebyggande av föroreningar av avisningskemikalier på stadsmiljön.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.